1938 resultaten gevonden

Resultaten van 76 tot 100 op 1938

Document

Advies nr. 87/2020 van 11 september 2020

2020
advies over een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 86/2020 van 11 september 2020

2020
Adviesaanvraag over een ontwerp van uitvoeringsbesluit van een ontwerp van Waals decreet betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden tot wijziging van het Waals wetboek …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 85/2020 van 11 september 2020

2020
Advies m.b.t. een ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 84/2020 van 11 september 2020

2020
Adviesaanvraag met betrekking tot een wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende bestuurlijke handhaving en houdende de oprichting van een Directie Integriteitsbeoordelingen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 83/2020 van 11 september 2020

2020
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen, wat de controleprocedure …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 82/2020 van 11 september 2020

2020
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van "Agreement between the United States of America and the Kingdom of Belgium on Air Transport Preclearance (artikelen II.3 - III.2.l …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 81/2020 van 11 september 2020

2020
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot de registratie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 80/2020 van 11 september 2020

2020
Advies m.b.t. een ontwerpdecreet van de Duitstalige gemeenschap over de mediadiensten en de filmvoorstellingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 79/2020 van 7 september 2020

2020
(vertaling)Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 44 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 78/2020 van 24 augustus 2020

2020
Verzoek om advies over een ontwerpbesluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de indiening en behandeling van aanvragen voor erkenning …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 77/2020 van 24 augustus 2020

2020
Adviesaanvraag over een wetsvoorstel houdende het Wetboek van Strafprocesrecht
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 76/2020 van 24 augustus 2020

2020
Verzoek om advies over een wetsvoorstel inzake verenigingswerk
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 75/2020 van 24 augustus 2020

2020
Advies over een voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 74/2020 van 24 augustus 2020

2020
Advies betreffende een ontwerpbesluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de erkenning, classificatie en subsidiëring van de georganiseerde …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 73/2020 van 24 augustus 2020

2020
Advies m.b.t. een wetsvoorstel houdende boek 2, titel 3 “Relatievermogensrecht” en boek 4 “Nalatenschappen, schenkingen en testamenten” van het Burgerlijk Wetboek
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 72/2020 van 24 augustus 2020

2020
Advies over een ontwerpbesluit van de Waalse regering tot vaststelling van het statuut van conjuncturele, beschermde afnemer van elektriciteit en gas in het kader van de COVID-19-crisis
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 71/2020 van 24 augustus 2020

2020
Advies m.b.t een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende de bij te houden statistieken bedoeld in artikel 71 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 70/2020 van 24 augustus 2020

2020
Adviesaanvraag over een ontwerp van ministerieel besluit betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 69/2020 van 24 augustus 2020

2020
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van de risicoanalyse en de beslissingsprocedure voor activiteiten met een mogelijk impact …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 68/2020 van 24 augustus 2020

2020
Verzoek om advies over een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de aanwijzing van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 67/2020 van 24 augustus 2020

2020
Ontwerpbesluit van de Waalse Regering tot vaststelling van een authentieke bron met gegevens met betrekking tot het toeristisch aanbod in het Waals Gewest, genaamd de authentieke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 66/2020 van 7 augustus 2020

2020
Verzoek om advies met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 65/2020 van 23 juli 2020

2020
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 64/2020 van 20 juli 2020

2020
Advies inzake samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 63/2020 van 10 juli 2020

2020
Advies m.b.t. een voorontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 13 december …
Categorie : Publicaties