2258 resultaten gevonden

Resultaten van 126 tot 150 op 2258

Document

Advies nr. 27/2022 van 16 februari 2022

2022
Adviesaanvraag over een ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 26/2022 van 16 februari 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende de artikelen 59, 63, 65, 68, 70 en 75 van het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake Economie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 25/2022 van 16 februari 2022

2022
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de opleiding van het personeel van ondernemingen voor alarmsystemen, de toekenning van vergunningen aan opleidingsinstellingen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 24/2022 van 16 februari 2022

2022
Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de rapportageplicht van de commerciële voorraden van aardolie en aardolieproducten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 22/2022 van 16 februari 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van ordonnantie tot mobilisatie van het burgerspaargeld ten behoeve van het herstel en de economische transitie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 21/2022 van 16 februari 2022

2022
Adviesaanvraag met betrekking tot de artikelen 20, 29 en 33 van het voorontwerp van wet houdende verlaging van lasten op arbeid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 20/2022 van 16 februari 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake Economie – artikelen 10 – 16
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 19/2022 van 16 februari 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 18/2022 van 4 februari 2022

2022
Een voorontwerp van wet houdende de vaccinatie en de toediening, door apothekers die hun beroep uitoefenen in voor het publiek opgestelde apotheken, van vaccins vergund voor de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 17/2022 van 25 januari 2022

2022
Advies m.b.t een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake energie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 16/2022 van 21 januari 2022

2022
Voorstel van gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van persoonsgegevens …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 13/2022 van 21 januari 2022

2022
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de verbetering van het woonmilieu; Adviesaanvraag …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 12/2022 van 21 januari 2022

2022
Adviesaanvraag over een Ontwerpbesluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 11/2022 van 21 januari 2022

2022
Ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 09/2022 van 21 januari 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen ten gevolge van de overdracht …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 08/2022 van 21 januari 2022

2022
Voorontwerp van wet inzake de certificering van cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie en tot aanwijzing van een nationale cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 07/2022 van 21 januari 2022

2022
Voorontwerp van besluit van de Regering betreffende de redelijke aanpassingen en de bescherming van de schoolcijfers in de middenstandsopleiding
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 06/2022 van 21 januari 2022

2022
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een terugvorderbaar voorschot aan ondernemingen van de evenementen- en culturele sector in het kader …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 04/2022 van 21 januari 2022

2022
Adviesaanvraag over het (1) Voorontwerp van gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 03/2022 van 21 januari 2022

2022
Advies m.b.t een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 02/2022 van 21 januari 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2006 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 01/2022 van 13 januari 2022

2022
Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 249/2021 van 23 december 2021

2021
Voorontwerp van ordonnantie betreffende taxidiensten en evenementiële personenvervoerdiensten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 248/2021 van 17 december 2021

2021
Advies m.b.t. een voorstel van resolutie over een driejarig moratorium op het gebruik van gezichtsherkenningssoftware en -algoritmen in vaste of mobiele beveiligingscamera’s …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 245/2021 van 17 december 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van ordonnantie betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische …
Categorie : Publicaties