2258 resultaten gevonden

Resultaten van 76 tot 100 op 2258

Document

Advies nr. 102/2022 van 3 juni 2022

2022
- voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen - ontwerp van koninklijk besluit …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 101/2022 van 16 mei 2022

2022
Advies m.b.t. voorontwerp van wet houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 98/2022 van 13 mei 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet tot oprichting van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde en betreffende de bekendmaking van de vonnissen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 97/2022 van 13 mei 2022

2022
Adviesaanvraag over een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 2, 6°, en 3/1 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 93/2022 van 13 mei 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet houdende diverse financiële bepalingen (artikelen 49 – 53, 62)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 91/2022 van 13 mei 2022

2022
Advies over het artikel X+10 van het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 89/2022 van 13 mei 2022

2022
Adviesaanvraag over een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de artikelen 15 tot 20 van de Brusselse Huisvestingscode
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 87/2022 van 13 mei 2022

2022
Adviesaanvraag over een ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 86/2022 van 13 mei 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 85/2022 van 13 mei 2022

2022
Advies m.b.t. de artikelen X+8 en X+9 van een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 84/2022 van 13 mei 2022

2022
Advies m.b.t. de artikelen X tot en met X+7 van een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 83/2022 van 13 mei 2022

2022
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 100/2022 van 13 mei 2022

2022
Adviesaanvraag met betrekking tot bepaalde artikelen van het ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 82/2022 van 3 mei 2022

2022
Voorontwerp van wet houdende wijzigingen betreffende geneeskundige verstrekkingen op het gebied van medische hulpmiddelen en implantaten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 81/2022 van 25 april 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 80/2022 van 22 april 2022

2022
Voorontwerp van ordonnantie houdende elektromobiliteit en de verwerking van persoonsgegevens voor het toekennen van steunmaatregelen in het kader van de uitvoering van de lage-emissiezone
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 79/2022 van 22 april 2022

2022
Adviesaanvraag over bepaalde artikelen van het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt en tot invoering van een tuchtraad in het Gerechtelijk …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 78/2022 van 22 april 2022

2022
Adviesaanvraag over een (1) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2019 betreffende de elektronische verzending van de berichten en …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 77/2022 van 22 april 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 73/2022 van 22 april 2022

2022
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 69/2022 van 22 april 2022

2022
Advies m.b.t. voorontwerp van wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 68/2022 van 22 april 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud van het beknopt voorlichtingsrapport en de maatschappelijke enquête bedoeld in de artikelen 8, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 67/2022 van 22 april 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het algemeen reglement betreffende het beheer en de werkwijze van het Brussels Waarborgfonds …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 66/2022 van 1 april 2022

2022
Adviesaanvraag over 18 amendementen tot wijziging van het wetsontwerp betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens in de sector …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 65/2022 van 1 april 2022

2022
Adviesaanvraag met betrekking tot artikel 9 van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming …
Categorie : Publicaties