Jaarverslag 2022

2022 was een overgangsjaar voor de GBA. De GBA is echter haar doelstellingen niet uit het oog verloren. Lees meer over haar activiteiten voor het jaar 2022.

Inleiding van de Voorzitster

Lees het voorwoord

In de kijker

De GBA bereidt zich voor op het Digital Package

De Autoriteit

De Gegevensbeschermingsautoriteit zorgt ervoor dat de grondbeginselen van gegevensbescherming correct worden nageleefd.

In de kijker

De GBA bereidt zich voor op het Digital Package

Thema's

Direct marketing, sensibilisering, ... : ontdek de thema's die in 2022 specifiek aan bod kwamen.

Cijfers 2022

Bekijk de kerncijfers van de GBA voor het jaar 2022!

Publicaties

Raadpleeg de adviezen, aanbevelingen en besluiten die in 2022 zijn gepubliceerd.

Activiteiten in cijfers

Evolutie 2019-2022 van een aantal ontvangen dossiers
Jaartal Verzoeken tot bemiddeling Klachten Gegevensinbreuken Adviezen
2019 341 171 877 185
2020 85 685 1054 149
2021 142 1928 1435 279
2022 177 604 1426 321