Informatie aanvragen

U wenst voor privé, professionele of academische doeleinden informatie te verkrijgen over gegevensbescherming.


Dien een informatieaanvraag in als u voor privé, professionele of academische doeleinden informatie wenst te krijgen over de wetgeving inzake gegevensbescherming of als u meer wilt weten over het kader dat in de AVG is vastgelegd en de praktische gevolgen daarvan.

De behandelingstermijn bedraagt +/- 1 maand omdat het niet nodig is om contact op te nemen met een derde.

Indien de GBA op basis van uw informatieverzoek vaststelt dat er sprake is van een ernstige aanwijzing van een schending van de regels inzake gegevensbescherming, kan zij bijkomend haar Inspectiedienst verzoeken om een onderzoek in te stellen. Dit betreft een louter interne procedure waarover de GBA niet met de informatieverzoeker communiceert.

Indien politie- of inlichtingendiensten jouw gegevens verwerken, kan je contact opnemen met respectievelijk het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) of met het Vast Comité I, omdat hiervoor een speciale procedure geldt.

Procedure

Stap 1

Verifieer de ontvankelijkheidsvoorwaarden

Er zijn geen ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Stap 2

Download het formulier

Stap 3

Verzend het ingevuld formulier

  • ofwel per post ter attentie van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel;
  • ofwel via onze website door het ingevulde formulier terug te sturen.

Ons formulier wordt geladen. Als dit bericht zichtbaar blijft en er geen formulier verschijnt, controleer dan of Javascript is geactiveerd in uw browser, accepteer overeenkomstige cookies en probeer deze pagina opnieuw te laden.