Elektronische identiteitskaart (eID)

In het dagelijks leven kan u gevraagd worden uw identiteitskaart te tonen, elektronisch te laten lezen of u te authenticeren op een website met behulp van uw identiteitskaart. In al deze situaties moet de AVG worden toegepast als uw gegevens automatisch worden verwerkt of als ze moeten worden opgenomen in een bestand van uw gesprekspartner.


Naast de AVG is er nog andere specifieke wetgeving van toepassing op deze situaties. De regelgeving van de elektronische identiteitskaarten valt onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken. Het is de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken die de elektronische identiteitskaart en de elektronische verblijfsvergunningen voor buitenlanders aanmaakt en uitreikt.