Politie en Justitie

De Europese Unie heeft meerdere databanken opgezet in het kader van politionele en gerechtelijke samenwerking in strafzaken en het toezicht op migratiestromen. De verschillende Europese gegevensbeschermingsautoriteiten moeten samenwerken om te zorgen voor een gecoördineerde controle van deze informatiesystemen. Daartoe komen vertegenwoordigers van nationale gegevensbeschermingsautoriteiten regelmatig bijeen in verschillende toezichtcoördinatiegroepen.

 


In het samenwerkingsprotocol  met de GBA, COC, VCI en VCP is in randnummers 36-37 afgesproken hoe deze toezichtcoördinatiegroepen vanuit België worden opgevolgd.