Recht op afbeelding

Het recht op afbeelding is aan ieder van ons toegekend. Het is aan u, en u alleen, om te beslissen of de beelden waarop u staat mogen worden gemaakt en gebruikt.


Vragen

Neen.

Uw toestemming is niet altijd vereist. Er zijn uitzonderingen. Bovendien kan de toestemming impliciet zijn. In het algemeen moet een onderscheid worden gemaakt tussen het nemen van de foto en het gebruik van de foto. Als er toestemming nodig is, is deze vereist wanneer de foto wordt genomen, en wanneer een foto die u specifiek weergeeft buiten een gesloten en privékring wordt gebruikt en zolang het niet nodig is voor het algemeen belang of voor journalistieke doeleinden.

Ja.

Het zijn twee verschillende toestemmingen. U kunt toestemming geven voor het maken van een foto voor een welbepaald doel. Het latere gebruik of het gebruik voor andere dan de oorspronkelijke doeleinden is in principe verboden. Er zijn uitzonderingen op dit verbod, waarvan u op de hoogte moet zijn voordat u uw eerste toestemming geeft.

Ja, u geniet van het recht op informatie: U moet er dus van op de hoogte te zijn dat uw gegevens worden verwerkt, om welke redenen en voor welke doeleinden.

  • U hebt recht op rectificatie
    Het voorkomt dat een organisatie valse informatie over u gebruikt of verspreidt.
  • U hebt het recht op toegang
    Dit betekent dat u uw de gegevens waarover men beschikt op elk moment kunt bekijken.

In bepaalde gevallen hebt u het recht van bezwaar: U mag geen bezwaar maken tegen een gegevensverwerking wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract. Voor de rest behoudt u altijd het recht om u kosteloos en zonder verantwoording te verzetten tegen het onrechtmatig gebruik van uw gegevens wanneer deze voor direct marketingdoeleinden worden verwerkt.

Hoewel ze gescheiden zijn, blijven beide ouders in principe het ouderlijk gezag uitoefenen. Totdat het kind in staat is om te onderscheiden, wanneer hij of zij kan beslissen over het gebruik van beelden van hem of haar alleen, moeten beide ouders het eens zijn over het gebruik van beelden van hun kind. Dit betreft met name de verspreiding op sociale netwerken, ook in een gesloten kring.

Ja, een foto van uw gezicht kan een biometrische gegeven zijn als deze wordt gebruikt om u ondubbelzinnig te identificeren op basis van uw fysieke kenmerken. Het hangt dus af van de nauwkeurigheid van de foto en het gebruik dat ervan wordt gemaakt.