2054 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 2054

Document

Advies nr. 163/2021 van 23 september 2021

2021
(Momenteel enkel beschikbaar in het Frans) Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van Samenwerkingsakkoord strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 156/2021 van 10 september 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingfonds …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 155/2021 van 10 september 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van koninklijk besluit over het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 154/2021 van 10 september 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito’s en levensverzekeringen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 151/2021 van 10 september 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit inzake essentiële middelen aan boord van schepen - artikel 2.8
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 150/2021 van 10 september 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 25 september …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 146/2021 van 10 september 2021

2021
Advies over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen inzake …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 144/2021 van 10 september 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/944 …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 143/2021 van 10 september 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende de voorwaarden betreffende de quarantaine en de isolatie van landdieren
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 142/2021 van 10 september 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen – artikelen A3, A4, B1 en C3
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 141/2021 van 10 september 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 555/10, §2, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de toegang tot de gegevens opgenomen in het nationaal …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 140/2021 van 24 augustus 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet betreffende het elektronisch toezicht in het kader van de strafuitvoering
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 139/2021 van 24 augustus 2021

2021
Adviesaanvraag over een wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, wat de invoering betreft van een screeningsmechanisme voor directe buitenlandse investeringen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 137/2021 van 24 augustus 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 2016 betreffende de modaliteiten van aflevering van uittreksels uit het …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 136/2021 van 24 augustus 2021

2021
Advies m.b.t. een voorstel van resolutie betreffende het bestrijden van cyberfraude via geldezels
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 135/2021 van 24 augustus 2021

2021
Adviesaanvraag over een ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 133/2021 van 24 augustus 2021

2021
Adviesaanvraag over een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun om te voldoen aan de normen van de lage-emissiezone
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 131/2021 van 24 augustus 2021

2021
Voorontwerp van wet betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 130/2021 van 24 augustus 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 129/2021 van 24 augustus 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 128/2021 van 28 juli 2021

2021
Adviesaanvraag over een wetsvoorstel teneinde klokkenluiders een wettelijke status te verlenen en bescherming te bieden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 127/2021 van 28 juli 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 125/2021 van 28 juli 2021

2021
Advies m.b.t. een voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 124/2021 van 12 juli 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 123/2021 van 8 juli 2021

2021
Voorontwerp van ordonnantie van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de ordonnatie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject …
Categorie : Publicaties