2514 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 2514

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 17 mei 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 48/2024 van 17 mei 2024

2024
Een voorstel van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat de sociale huur en de woonwaarborg betreft (CO-A-2024-121)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 47/2024 van 17 mei 2024

2024
Advies m.b.t. voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat het casusoverleg binnen de integrale jeugdhulp betreft …
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 26 april 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 40/2024 van 26 april 2024

2024
Een ontwerp van Ministerieel Besluit over de werking en de beveiligingsmaatregelen van het digitale systeem in het kader van de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 39/2024 van 26 april 2024

2024
Een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft de structuur en organisatie van het leerplichtonderwijs, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 38/2024 van 26 april 2024

2024
Advies m.b.t een voorontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden verbonden aan de elektronische overhandiging van de verklaring van wettelijke samenwoning …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 37/2024 van 26 april 2024

2024
Een voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 36/2024 van 26 april 2024

2024
Ontwerpverdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Cambodja inzake de overbrenging van veroordeelde personen (CO-A-2024-142)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 35/2024 van 26 april 2024

2024
Verzoek om advies over voorontwerp van ordonnantie betreffende de openbare archiefstukken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 17 april 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 15 april 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 34/2024 van 15 april 2024

2024
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, …
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 12 april 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 33/2024 van 12 april 2024

2024
Advies m.b.t. een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap inzake de gecoördineerde …
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 28 maart 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 22 maart 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 32/2024 van 22 maart 2024

2024
Verzoek om advies over : - Een wetsontwerp over noodplanning en beheer van noodsituaties, en - Een ontwerp van koninklijk besluit over noodplanning en beheer van noodsituaties …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 31/2024 van 22 maart 2024

2024
Voorontwerp van wet inzake maatregelen ter bestrijding van sociale fraude
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 29/2024 van 22 maart 2024

2024
Een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 28/2024 van 22 maart 2024

2024
Een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 27/2024 van 22 maart 2024

2024
Voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 november 2009 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 26/2024 van 22 maart 2024

2024
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 25/2024 van 22 maart 2024

2024
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 24/2024 van 18 maart 2024

2024
Voorontwerp van wet tot wijziging van de Wet houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator
Categorie : Publicaties