Stage

De Gegevensbeschermingsautoriteit is op zoek naar Nederlandstalige en Franstalige stagiaires die gedurende een periode van drie tot zes maanden een bijdrage kunnen leveren aan de activiteiten van de directies van de Autoriteit.


De Gegevensbeschermingsautoriteit is op zoek naar Nederlandstalige en Franstalige stagiaires die gedurende een periode van drie tot zes maanden een bijdrage kunnen leveren aan de activiteiten van de directies van de Autoriteit.

 • Bachelor, bij voorkeur in het recht, aan een Universiteit. Master strekt tot aanbeveling.
 • Capaciteit te werken in het Frans of in het Nederlands. Kennis van de andere landstaal en het Engels strekt tot aanbeveling.
 • Aantoonbare belangstelling voor de gegevensbescherming en een enthousiaste werkhouding.

Bijdragen aan de activiteiten van de Gegevensbeschermingsautoriteit inzake het toezicht op de naleving van de bescherming van persoonsgegevens, in het kader van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de wetten houdende bepalingen met betrekking tot de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens.

Zo zou een stagiair bij de Geschillenkamer bijvoorbeeld kunnen bijdragen r, zowel aan dossiers als aan niet dossier-gebonden vraagstukken, waaronder mogelijks:

 • Seponeringsbeslissingen;
 • Dossiers gerelateerd aan Cookies.
 • Dossiers gerelateerd aan maatregelen COVID 19. 
 • Overige grote dossiers.
 • Grensoverschrijdende zaken, waar GBA als Leidende toezichthouder of als Betrokken toezichthouder optreedt.
 • Procedurele kwesties en procedures bij het Marktenhof.

De taken kunnen in onderling akkoord worden gewijzigd.

De kandidaten kunnen hun kandidatuur via email sturen naar hr@apd-gba.be vergezeld van :

 • een cv;
 • een motivatiebrief waarin de interesse voor een welbepaalde directie concreet toegelicht wordt;
 • de gewenste période.

Een korte beschrijving van de verschillende taken en activiteiten van elke directie van de Gegevensbeschermingsautoriteit is te vinden op deze website.