26 mei
2017

Autoriteit publiceert activiteitenbrochure en digitale jaarverslag 2016

De Autoriteit publiceert haar jaarverslag van het voorbije werkingsjaar 2016. De dagelijkse werking van de Autoriteit werd het voorbij jaar gekenmerkt door de voorbereidende werkzaamheden rond de AVG. Maar er stonden ook stevige adviesdossiers op de agenda over actuele thema’s zoals cloud computing, de anti-terrorismemaatregelen en de lage emissiezone van de Stad Antwerpen. De overwinning in kortgeding tegen Facebook werd in 2016 in beroep teruggedraaid. Mede door toedoen van de AVG ziet de Autoriteit het aantal kerndossiers opnieuw stijgen. En het jongerenplatform ‘ik beslis’ stak haar website in een nieuw kleedje en ging aan de haal met de allereerste M-award van Mediawijs voor haar campagne over “het recht op afbeelding.


Het jaar van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is op 24 mei 2016 in werking getreden, maar wordt pas op 25 mei 2018 daadwerkelijk van toepassing. De Autoriteit heeft het voorbije jaar meerdere projecten opgezet om de toepassing van deze verordening te helpen voorbereiden: een handleiding in 13 stappen voor bedrijven en organisaties, een themadossier en FAQ-pagina op haar website, richtlijnen en aanbevelingen die helpen bij de interpretatie van de AVG en deelname aan talloze conferenties en studiedagen om de nieuwe regelgeving toe te lichten kleurden het werkingsjaar van de Autoriteit.

Belangrijke dossiers

Om ondernemingen en administraties te begeleiden bij de uitrol van cloud computing-diensten bracht de Autoriteit hierover een advies uit. Het advies omschrijft de plichten en formuleert richtlijnen bij de overstap naar een clouddienst.

In het kader van de anti-terrorismemaatregelen van de regering gaf de Autoriteit advies over een op te richten gemeenschappelijke gegevensbank voor “Foreign Terrorist Fighters”, de opheffing van de anonimiteit van prepaidkaartgebruikers en over wetsvoorstellen die het financieren van terrorisme moeten voorkomen.

De Stad Antwerpen verkreeg een machtiging voor het verwerken van nummerplaatgegevens in het kader van haar project LEZ (Lage emissiezone).

Facebook: het vervolg

Facebook werd op 9 november 2015 in kortgeding veroordeeld voor de inzameling van gegevens van niet gebruikers. Op 29 juni 2016 heeft het Hof van Beroep dit vonnis vernietigd, omdat het Hof zich onbevoegd verklaarde t.a.v. Facebook Ireland en Facebook Inc.

De activiteiten van de Autoriteit in cijfers

In 2016 behandelde de Autoriteit 4.491 dossiers (een stijging van het aantal dossiers met 299 ten opzichte van de 4.192 dossiers in 2015). Het ging om 3.841 verzoeken om informatie, 318 bemiddelingsverzoeken en 332 controledossiers. Bij de bemiddelingsdossiers werd opnieuw een kleine daling vastgesteld. Een mogelijke verklaring hiervoor kan gevonden worden in het feit dat bedrijven steeds bewuster omspringen met privacy waardoor burgers minder vragen om een tussenkomst van de Autoriteit.

Volgens Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Autoriteit, “liggen de grootste privacy-uitdagingen bij private instellingen die internationaal zijn georganiseerd en die denken hun eigen wetten te kunnen opstellen”.

De meeste informatievragen handelen over bewakingscamera’s, de rechten van betrokkenen, het recht op afbeelding, aangiftes en contractuele bepalingen.

Het aantal aangiftes van nieuwe gegevensverwerkingen heeft in 2016 de kaap van 10.000 overschreden, waarvan 6.137 nieuwe aangiftes voor camerabewaking.

In 2016 ontving de Autoriteit 84 persvragen en werd ze in 1.252 persartikels vermeld. De door de pers meest bevraagde thema’s zijn: bewakingscamera’s, sociale netwerken en handelspraktijken (o.a. big data, direct marketing,…).

Het jaarverslag en de activiteitenbrochure zijn digitaal beschikbaar op de website van de Autoriteit.

We zijn voortaan ook terug te vinden op Twitter. Volg ons via @CBPL_CPVP.