17 jun
2020

Temperatuurcontroles: de GBA neemt contact op met Brussels Airport

De GBA maakt zich zorgen naar aanleiding van de berichtgeving over temperatuurcontroles op Brussels Airport. Voor de GBA bestaat er momenteel geen wettelijke basis om met geavanceerde digitale technologieën de temperatuur te meten van personen die het luchthavengebouw willen betreden. Ze nam contact op met de luchthaven om dit systeem en de juridische onderbouwing ervan beter te begrijpen.


Systeem voor temperatuurmeting

Brussels Airport lijkt de laatste dagen gesofisticeerde temperatuurscanners te hebben geïnstalleerd. Deze zouden het mogelijk maken om mensen met temperaturen boven 38°C te filteren om hen vervolgens een tweede keer te controleren en een vragenlijst voor te leggen over mogelijke symptomen van het coronavirus. Volgens persberichten is er al één persoon van de luchthaven verwijderd door de toepassing van dit systeem.   

De GBA maakt zich zorgen over deze handelswijze. Een temperatuurmeting van een persoon met geavanceerde digitale technologieën is immers een "verwerking" zoals bedoeld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zodra de personen op wie de maatregel van toepassing is, identificeerbaar zijn (door het lezen van hun instapkaart of identiteitskaart, of met een foto die werd genomen door een camera die hen herkenbaar maakt, etc.) of zelfs zodra ze bij binnenkomst worden gefilterd, is dit een verwerking van een "persoonsgegeven" die bovendien betrekking heeft op de gezondheid.  De AVG verbiedt echter in principe de verwerking van gezondheidsgegevens, behoudens een zeer beperkt aantal uitzonderingen. De lijst met uitzonderingen is te vinden in artikel 9.2 van de AVG.

Volgens de GBA bestaat er momenteel geen enkele uitzondering, bijvoorbeeld een wettelijke bepaling in het Belgisch recht, die een dergelijke verwerking zou toestaan, deze zou dus a priori  op geen enkele geldige rechtsgrond berusten.

Begin juni publiceerde de GBA hierover reeds richtsnoeren.

De GBA nam contact op met Brussels Airport om inzicht te krijgen in de technologie die de luchthaven gebruikt, de manier waarop de tweede temperatuurcontrole wordt georganiseerd en de wettelijke basis waarop dit systeem voor het filteren van reizigers op basis van hun temperatuur berust.

Eerbiediging van de bescherming van persoonsgegevens en de volksgezondheid zijn niet onverenigbaar met elkaar.

Voor de GBA is de volksgezondheid van het grootste belang en het behoud ervan is niet onverenigbaar met de bescherming van persoonsgegevens. Bij het invoeren van preventieve maatregelen moeten echter bepaalde wettelijke richtsnoeren in acht worden genomen.

David Stevens, Voorzitter Gegevensbeschermingsautoriteit: "Als de autoriteiten van mening zijn dat dergelijke systemen gezien het uitzonderlijke karakter van de crisis mogen worden opgezet, en dit zolang de crisis duurt, verzoeken wij hen om wetgeving aan te nemen die dit soort gegevensverwerking mogelijk maakt. Dit kan vrij snel gebeuren, als zij van mening zijn dat een dergelijke verwerking noodzakelijk is. Onze Autoriteit staat klaar om het tekstvoorstel met spoed te onderzoeken".

Bij het opstellen van een dergelijke regelgevingsnorm moet ook rekening worden gehouden met de verschillende gegevensbeschermingsbeginsels. De Staat zal dus de proportionaliteit en de noodzaak van een dergelijke maatregel moeten rechtvaardigen. 

Interessante links