De Autoriteit als bemiddelaar

Wanneer het antwoord van de kredietgever op uw verzoek om toegang te krijgen tot je gevevens u niet kan overtuigen of als hij weigert de foutieve gegevens recht te zetten of te schrappen, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.


De rol van de Gegevensbeschermingsautoriteit bestaat er voornamelijk in om na te gaan of de inschrijving bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren in overeenstemming is met de wet en haar uitvoeringsbesluiten. De Gegevensbeschermingsautoriteit velt dus geen oordeel over de opportuniteit van de registratie, vermits de voorwaarden daartoe strikt gereglementeerd zijn.

Bemiddelingsaanvraag