Wet van 30 juli 2018

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens werd gepubliceerd op 5 september 2018. Deze annuleert definitief de privacywet van 8 december 1992 en integreert de beginsels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Met betrekking tot het recht op afbeelding en de privacy blijven de meeste principes echter onveranderd.


Zo is de wet in principe alleen van toepassing op afbeeldingen van personen, zodat het maken en gebruiken van foto's of video's van roerende of onroerende goederen niet onder het toepassingsgebied van de privacywet valt; goederen zijn immers geen personen.

Wanneer het echter mogelijk is om een persoon gemakkelijk te identificeren aan de hand van deze foto's van goederen, dan worden deze foto's persoonlijke gegevens. De toepassing van het recht moet geval  per geval worden onderzocht.

Uitzonderingen

De wet van 30 juli is niet van toepassing op:

  • Beelden die voor uitsluitend persoonlijke doeleinden zijn genomen, binnen het beperkte kader van de woning of het gezin, bijvoorbeeld voor een familiealbum of persoonlijke foto's bij een sport- of cultuurevenement.
  • Afbeeldingen die online zijn geplaatst, maar met een beperkte toegang en bereik. Bijvoorbeeld over een groep of een privégesprek op sociale media.

Dit zijn niet alle uitzonderingen, ze moeten geval per geval getoetst worden aan de richtlijnen van de AVG.

Interessante links