225 resultaten gevonden

Resultaten van 126 tot 150 op 225

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 05/2011 van 15 juni 2011

2011
Aanbeveling betreffende de terbeschikkingstelling van statistische gegevensbestanden door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie aan de internationale …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 04/2011 van 15 juni 2011

2011
Aanbeveling over de na te leven beginselen bij smart grids en slimme meters
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 03/2011 van 25 mei 2011

2011
Aanbeveling uit eigen beweging over het nemen van een kopie van de identiteitskaart en over het gebruik en de elektronische lezing ervan
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 03/2011 van 25 mei 2011

2011
Aanbeveling uit eigen beweging over het nemen van een kopie van de identiteitskaart en over het gebruik en de elektronische lezing ervan
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 03/2011 van 25 mei 2011

2011
Aanbeveling uit eigen beweging over het nemen van een kopie van de identiteitskaart en over het gebruik en de elektronische lezing ervan
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 02/2011 van 4 mei 2011

2011
Aanbeveling uit eigen beweging aangaande de rol van de intermediaire instelling en de kennisgeving aan de patiënt over de onderzoeken gebaseerd op gezondheidsgegevens afkomstig …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 04/2011 van 2 mei 2011

2011
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden in het kader van het onderzoek "Trajecten van minderjarigen met psychiatrische …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 001/2011 van 19 april 2011

2011
Aanbeveling nr 11/01 van 19 april 2011 betreffende het toegangsrecht van de patiënt tot de bestemmelingen van zijn medische dossier.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 03/2011 van 2 maart 2011

2011
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor statistische, wetenschappelijke en historische doeleinden in het kader van het project "Sociale en geografische …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 01/2011 van 9 februari 2011

2011
Aanbeveling betreffende de koppeling van persoonsgegevens uit databanken van de ADSEI en de KSZ voor wetenschappelijk onderzoek
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 02/2011 van 31 januari 2011

2011
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden in het kader van een "Doctoraatsonderzoek naar de opgelegde maatregelen …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 01/2011 van 10 januari 2011

2011
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor statistische en wetenschappelijke doeleinden in het kader van een "economische analyse van de efficiëntie …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 11/2010 van 16 december 2010

2010
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens getiteld “la médecine et l’invention de la sexualité. Histoire des traitements des organes génitaux et de leurs fonctions …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 05/2010 van 15 december 2010

2010
Aanbeveling uit eigen beweging inzake Mobile Mapping
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 08/2010 van 26 oktober 2010

2010
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens genaamd "Patroniem stamboomonderzoek : alle families waarvan ten minste één lid de familienaam draagt teneinde …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 10/2010 van 20 oktober 2010

2010
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens genaamd “Schatting van de verontreinigde belasting en het inzamelingspercentage met het oog op reporting en planning …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 09/2010 van 15 oktober 2010

2010
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor statistische en wetenschappelijke doeleinden in het kader van het onderzoek "Evaluatie van reistijdalgoritmes …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 07/2010 van 7 oktober 2010

2010
Latere verwerking (LV) voor de codering in het kader van de verwerking met de benaming "Belgian Perfusion Database” door de heer Tom Jordens
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 06/2010 van 7 oktober 2010

2010
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor statistische en wetenschappelijke doeleinden in het kader van het onderzoek "Externe validatie van zelfgerapporteerde …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 05/2010 van 22 september 2010

2010
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens getiteld “Résultats cliniques du traitement des hépatites C dans les prisons belges” uitgevoerd door Virginie Minguet
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 03/2010 van 9 juni 2010

2010
Aanbeveling betreffende de toepassing van de circles of trust en de transparantieverplichting m.b.t. de raadplegingen van de informatiegegevens van het Rijksregister
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 04/2010 van 19 mei 2010

2010
Aanbeveling uit eigen beweging inzake de wetgeving betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en de bescherming van persoonsgegevens
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 01/2010 van 19 mei 2010

2010
Mededeling van niet-gecodeerde persoonsgegevens door het Rijksregister aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en dit door tussenkomst van de Algemene Directie Statistiek …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 04/2010 van 11 mei 2010

2010
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden in het kader van het onderzoek "Enquête: Peilen naar noden en behoeften …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling latere verwerking nr. 03/2010 van 26 april 2010

2010
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden in het kader van het onderzoek "Projet ‘integriteit op het werk’ in de federale …
Categorie : Publicaties