Gedragscodes en toezichthoudend orgaan

De GBA stimuleert federaties en sectorale organisaties om gedragscodes uit te werken. Dit instrument is bedoeld om de regels van de AVG en de toepassing ervan te verduidelijken binnen de context van een specifieke sector. Gedragscodes versterken ook het vertrouwen van de betrokkenen ten aanzien van een bepaalde sector.


Elke gedragscodes heeft een intern of extern geaccrediteerd toezichthoudend orgaan nodig dat erop toeziet dat de codeleden zich aan de gedragscode houden. Dit orgaan moet sancties kunnen opleggen voor het niet-naleven van de gedragscode.

Het ontwerp van gedragscode en de vraag tot accreditatie van het toezichthoudend orgaan legt u gelijktijdig ter goedkeuring voor aan de GBA.

Interessante links