26 jun
2023

Het Directiecomité van de GBA voltallig

Dankzij de benoeming van twee nieuwe directeurs is het Directiecomité van de GBA weer voltallig. De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft Koen Gorissen tot directeur van het Algemeen Secretariaat benoemd en Anne-Charlotte Recker tot directeur van de Eerstelijnsdienst. Zij hebben op 26 juni 2023 de eed afgelegd en staan dus vanaf vandaag aan het hoofd van hun respectieve diensten. 


Koen Gorissen - Directeur van het Algemeen Secretariaat

Voordat hij directeur van het Algemeen Secretariaat van de GBA werd, was Koen Gorissen lid-raadsheer (Expert Privacy) bij het Controleorgaan op de politionele informatie (ook COC genoemd), waar hij naast zijn operationele rol als expert, ook verschillende managementtaken uitvoerde. Voordat hij bij het COC kwam, werkte hij 11 jaar als juridisch adviseur bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de voorganger van de GBA. Hij heeft ook als advocaat gewerkt. Koen Gorissen heeft zijn diploma's rechten en notariaat aan de KU Leuven behaald. Hij spreekt 5 talen.

Het Algemeen Secretariaat van de GBA is het orgaan dat verantwoordelijk is voor verschillende taken, zowel ondersteunend (zoals begroting en personeelszaken) als uitvoerend. Op onze pagina "Organisatie" vindt u de lijst met de taken.

Anne-Charlotte Recker - Directrice van de Eerstelijnsdienst

Anne-Charlotte Recker heeft sinds 2020 de functie van juridisch adviseur bij de GBA. Daarvoor werkte zij als advocaat aan de balie van Brussel en bij internationale organisaties in het buitenland. Voordat zij bij de GBA kwam, werkte zij ook als onderzoeker en doceerde zij intellectueel eigendomsrecht en elektronische contracten aan een hogeschool. Anne-Charlotte Recker heeft haar diploma rechten aan de ULB behaald en studeerde ook aan de KU Leuven (Masters Intellectual Property and ICT). Zij spreekt vloeiend 6 talen.

De Eerstelijnsdienst is het orgaan dat bij de GBA belast is met het ontvangen van klachten, verzoeken om bemiddeling en vragen van verschillende belanghebbenden. De dienst heeft ook als taak de bewustwording over gegevensbescherming bij het grote publiek en bij verwerkingsverantwoordelijken te bevorderen. U vindt de lijst met de taken op onze pagina "Organisatie".

 

De GBA is verheugd weer op een voltallig Directiecomité te kunnen rekenen.

Interessante links