16 nov
2022

Jaarverslag 2021: het jaar dat het aantal dossiers uit zijn voegen barstte

2021 was een recordjaar qua werklast voor de GBA. Het aantal inkomende dossiers steeg spectaculair, met 279 verzoeken om advies (+87,25% ten opzichte van 2020) en 1928 klachten (+181,46%), het hoogste aantal sinds de oprichting van de GBA. Net als in 2020 stond ook 2021 in het teken van de Covid-19-crisis, met onder meer de eerste GBA-sancties voor pandemiegerelateerde dossiers. 

Covid-19 en vaccinatie: uitdagingen voor de gegevensbescherming

Vaccinatie en de gevolgen daarvan voor de privacy waren het afgelopen jaar een belangrijk onderwerp voor de GBA.

In 2021 werden ook beslissingen genomen over handhavingsdossiers in verband met Covid-19. De eerste daarvan is de invoering van een slim camerasysteem aan de kust om het bezoekersaantal te meten.

De GBA verstrekte ook talrijke adviezen aan parlementsleden en regeringen over normatieve teksten over gegevensverwerkingen die de overheid wilde invoeren in het kader van de gezondheidscrisis (zoals de invoering van het Covid Safe Ticket). Daarin legde zij het accent op de vereisten inzake noodzakelijkheid en evenredigheid van de opgelegde maatregelen. Ten slotte voerde de GBA haar waakzaamheid op, met name door te reageren op mogelijke beveiligingslekken in systemen die gezondheidsgegevens verwerken, zoals de CovidScan-applicatie en het Bruvax-platform.

Omdat voorkomen altijd beter is dan genezen, werkte de GBA ook verder aan de bewustmaking van burgers en verwerkingsverantwoordelijken door haar Covid-themadossier bij te werken en een pagina te wijden aan de vaccinatie.

Cijfers voor 2021 : bijna elk type dossier kent een toename(*)

Het aantal ontvangen klachten is in 2021 sterk gestegen, met 1928 klachten (tegenover 685 in 2020): een stijging van 181,46 % in vergelijking met 2020. 1120 daarvan hadden betrekking op een gegevenslek bij het sociale netwerk Facebook, die dus hebben bijgedragen aan deze ongekende hoeveelheid binnenkomende klachten. De GBA ontving ook 142 bemiddelingsverzoeken (+67,06% ten opzichte van 2020) en verwerkte 4207 informatieverzoeken (+2,43%).

De GBA opende 1435 dossiers over gegevenslekken (zij ontving 1432 meldingen van gegevenslekken en opende 3 dossiers uit eigen beweging), tegenover 1054 in 2020 (+36,15%). Zij startte ook 35 monitoringsdossiers op, tegenover 30 in 2020 (+16,67%).

Tot slot ontving de GBA 279 verzoeken om advies (+87,25% ten opzichte van 2020), het hoogste aantal sinds de oprichting van de GBA.

Wat betreft de handhaving van de wet : De Inspectiedienst verrichte 142 onderzoeken in 2021 tegen 152 in 2020 (-6,58%). De Geschillenkamer GBA nam in 2021 143 beslissingen tegen 83 in 2020 (+72,29%). Het totaalbedrag aan boetes dat via deze beslissingen werd opgelegd, bedraagt 301.000 euro.

Meer details over deze cijfers vindt u in de rubriek "Cijfers 2021" van ons online jaarverslag of in PDF.
 

(*)  Als gevolg van een kwaliteitscontrole van de cijfers van voorgaande jaren kunnen sommige cijfers voor 2020 enigszins afwijken van de cijfers die vorig jaar in het jaarverslag 2020 zijn opgenomen.