Nieuws

29 maa
2023

AI en gegevenslekken: de GBA geeft een keynote en een webinar

De GBA zal spreken op twee evenementen over onderwerpen die cruciaal zijn voor het dagelijkse beheer van gegevens enerzijds en voor de toekomst van gegevensbescherming anderzijds. Op 30/03 zal de voorzitster, Cédrine Morlière, een keynote geven in het kader van de "Data Track" van de European AI Week, georganiseerd door de FOD BOSA. Op 05/04 zal haar woordvoerster, Aurélie Waeterinckx, de procedure voor de melding van gegevenslekken toelichten tijdens een webinar dat wordt georganiseerd door de Unie van Waalse Steden en Gemeenten (Union des Villes et Communes de Wallonie - UVCW).


24 feb
2023

“Deceptive design patterns” : hoe deze op sociale netwerken te herkennen en te vermijden

De EDPB heeft de definitieve versie gepubliceerd van zijn richtsnoeren 03/2022 over "deceptive design patterns" op sociale netwerken. Het document geeft een reeks concrete voorbeelden van misleidende interfaces en bevat ook een lijst van toe te passen goede praktijken. Het is zowel bedoeld voor ontwikkelaars van sociale netwerken als hun gebruikers door hen in staat te stellen deze "deceptive design patterns" beter te begrijpen, te herkennen en te vermijden.


21 feb
2023

Vacature : Vorming van 2 wervingsreserves

Vorming van 2 wervingsreserves bij de Gegevensbeschermingsautoriteit – 2023 A1/1/F (Franstalige reserve) en 2023 A1/1/N (Nederlandstalige reserve) voor verschillende directies.


10 feb
2023

Cookiebanners: de EDPB publiceert voorbeelden van niet-conforme praktijken

De EDPB heeft een rapport gepubliceerd over de werkzaamheden van zijn "Cookie Banner Taskforce" met betrekking tot cookiebanners. Dit rapport is het resultaat van de samenwerking tussen verschillende Europese gegevensbeschermingsautoriteiten die is opgezet om klachten over cookiebanners die door de organisatie NOYB zijn ontvangen, te behandelen.


24 jan
2023

Clouddiensten bij de overheid: verslag van de EDPB en opmerkingen van de GBA

De EDPB heeft een verslag gepubliceerd over de conclusies van zijn eerste jaarlijkse gecoördineerde actie gericht op het gebruik van de cloud door de overheid. In het verslag wordt een reeks aanbevelingen voorgesteld voor verwerkingsverantwoordelijken die gebruikmaken van de clouddiensten. De GBA levert commentaar op nationaal niveau.