Nieuws

24 nov
2022

Verzending van formulieren via de website niet mogelijk tussen 20u en 22u

Het indienen van formulieren op onze website zal niet mogelijk zijn op donderdag 24/11 tussen 20u00 en 22u00.

Onze verontschuldigingen voor het ongemak.


16 nov
2022

Jaarverslag 2021: het jaar dat het aantal dossiers uit zijn voegen barstte

2021 was een recordjaar qua werklast voor de GBA. Het aantal inkomende dossiers steeg spectaculair, met 279 verzoeken om advies (+87,25% ten opzichte van 2020) en 1928 klachten (+181,46%), het hoogste aantal sinds de oprichting van de GBA. Net als in 2020 stond ook 2021 in het teken van de Covid-19-crisis, met onder meer de eerste GBA-sancties voor pandemiegerelateerde dossiers. 


15 nov
2022

De GBA stelt haar prioriteiten voor het jaar 2023 vast

Ter gelegenheid van zijn begrotingsaanvraag voor het jaar 2023 heeft het nieuwe directiecomité van de GBA zijn grote prioriteiten voor het komende jaar aan de Kamer van volksvertegenwoordigers meegedeeld. De meeste inspanningen van de GBA zullen gericht zijn op cookies en de functionarissen voor gegevensverwerking (DPO). Mits adequate middelen voorhanden zijn, zal de GBA de formulering van regels voor de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de "smart city" onder de loep nemen. De Inspectiedienst en de Geschillenkamer zullen ook hun controleacties in de dossiers van "data brokers" voortzetten.


28 okt
2022

Het HvJ-EU verduidelijkt hoe toestemming voor vermelding in telefoongidsen kan worden ingetrokken

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) heeft zich donderdag uitgesproken over vragen die door het Marktenhof van Brussel waren gesteld in het kader van een zaak over Proximus die had geleid tot een beslissing van de Geschillenkamer van de GBA over de manier waarop toestemming voor vermelding in telefoongidsen kan worden ingetrokken. Het HvJ-EU sluit zich aan bij de interpretatie van de GBA hieromtrent en concludeert dat de abonnee zich daarvoor tot één enkele aanbieder van telefoongidsen kan richten en dat deze passende maatregelen moet nemen om de andere verwerkingsverantwoordelijken (die hem de gegevens van de abonnee hebben verstrekt of aan wie hij deze gegevens heeft doorgegeven) op de hoogte te brengen van het verzoek van de betrokkene om niet meer in abonneelijsten te verschijnen.


11 okt
2022

Ontdek de leden van het directiecomité

Het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit is samengesteld uit vijf leden, die elk ook aan het hoofd staan van een van de vijf diensten van de GBA.