Nieuws

04 jul
2024

Volzet - Schrijf je in voor het evenement “5 jaar Geschillenkamer”

De GBA organiseert op 2 september 2024 een evenement ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan van de Geschillenkamer.


25 jun
2024

De GBA is op zoek naar een Nederlandstalige vertaler!

Aanwerving van Nederlandstalige vertaler op statutaire basis (referentienummer 2024 B8/3/N). De kandidaturen moeten uiterlijk 16 juli worden ingediend.


20 jun
2024

De Gegevensbeschermingsautoriteit publiceert haar jaarverslag 2023

2023 was voor de GBA een jaar van vernieuwing. Terwijl enerzijds het directiecomité opnieuw compleet werd door de benoeming van twee nieuwe directeuren in juni, werd anderzijds de wet die haar werking regelt, geamendeerd. 


31 mei
2024

Een nieuw hoofdstuk voor de GBA – Wetswijziging en nieuw RIO

Vanaf 1 juni wordt de gewijzigde organieke wet van de GBA van kracht. Aansluitend op deze wijziging vaardigt de GBA ook een nieuw reglement van interne orde (RIO) uit (link). Beide instrumenten brengen veranderingen op het vlak van de interne organisatie, de samenstelling en de werking van de GBA met zich mee.


17 apr
2024

EDUbox Data en Privacy: de balans tussen delen en beschermen

Vandaag lanceert de VRT een nieuwe 'EDUbox' rond het thema data en privacy, in samenwerking met een aantal centrale spelers in het veld, waaronder de Gegevensbeschermingsautoriteit via haar project “Ik beslis”. De EDUbox Data en Privacy is een interactief lespakket dat leerlingen van het secundair onderwijs informeert en sensibiliseert over de mogelijke risico’s van data-exposure.