29 maa
2023

AI en gegevenslekken: de GBA geeft een keynote en een webinar

De GBA zal spreken op twee evenementen over onderwerpen die cruciaal zijn voor het dagelijkse beheer van gegevens enerzijds en voor de toekomst van gegevensbescherming anderzijds. Op 30/03 zal de voorzitster, Cédrine Morlière, een keynote geven in het kader van de "Data Track" van de European AI Week, georganiseerd door de FOD BOSA. Op 05/04 zal haar woordvoerster, Aurélie Waeterinckx, de procedure voor de melding van gegevenslekken toelichten tijdens een webinar dat wordt georganiseerd door de Unie van Waalse Steden en Gemeenten (Union des Villes et Communes de Wallonie - UVCW).

European AI Week: “Opening Data track: Data Protection Challenges, a vision by DPA”

30 maart aanstaande zal de voorzitster van de GBA spreken over een aantal belangrijke kwesties in verband met gegevensbescherming als inleiding tot de verschillende projecten die tijdens de "Data Track" conferenties van de European AI Week zullen worden besproken.

Innovatieve projecten gericht op het gebruik van gegevens kunnen nieuwe markten openen en nieuwe mogelijkheden bieden, en de GBA is ervan overtuigd dat dergelijke projecten kunnen worden ontwikkeld en kunnen gedijen met inachtneming van de rechten op het gebied van gegevensbescherming.

Tijdens haar keynote zal Cédrine Morlière enkele belangrijke beginselen van de gegevensbescherming in de context van zogenaamde "data-driven" projecten toelichten. Zij zal dieper ingaan op het gebruik van publiek toegankelijke persoonsgegevens, en op "open data" en het "digital package". Zij zal ten slotte het belang van de technieken van anonimisering en pseudonimisering illustreren en het hebben over de rol die een gegevensbeschermingsautoriteit zoals de GBA kan spelen in deze besprekingen.

Praktische informatie

Type: hybride
Datum van de presentatie van Cédrine Morlière: 30 maart 2023
Tijd: 9 uur
Taal: Engels
Inschrijving: op de website van de AI Week

***

Webinar "Hoe kan ik een gegevensinbreuk aan de GBA melden?"

Op 5 april 2023 zal de GBA deelnemen aan het webinar "Hoe kan ik een gegevensinbreuk aan de GBA melden?", georganiseerd door de UVCW.

De melding van een gegevensinbreuk is een belangrijk proces. Meer dan een eenvoudige administratieve aangelegenheid, stelt het organisaties die het slachtoffer van een lek zijn in staat de omvang van het incident beter te begrijpen, kwetsbaarheden in hun systemen of hun organisatieprocessen vast te stellen, en beveiligingsmaatregelen te treffen om zich tegen toekomstige inbreuken te wapenen.

Tijdens het webinar zal de GBA uitleg geven over de te volgen meldingsprocedure en hoe het meldingsformulier moet worden ingevuld, zal zij een aantal praktische tips geven op grond van haar ervaring, en zal zij de deelnemers eraan herinneren dat het beheer van de beveiliging van gegevens uit 3 belangrijke stappen bestaat: het voorkomen van de inbreuk, het beheer van het incident, en de beoordeling (lessen die uit het incident worden getrokken).

Praktische informatie

Type: webinar
Datum: 5 april 2023
Tijd: van 10u tot 11.30u
Taal: Frans
Inschrijving: online op de website van de UVCW