20 okt
2023

De GBA publiceert een checklist voor het correcte gebruik van cookies

De GBA publiceert vandaag een checklist om organisaties te helpen ervoor te zorgen dat hun cookie-praktijken voldoen aan de huidige regelgeving.

De GBA had het al aangekondigd: cookies zijn een van haar prioriteiten voor 2023.  In dit verband publiceert zij vandaag een overzichtstool waarin stap voor stap een aantal "do's and don'ts" in verband met cookies en soortgelijke trackingmechanismen worden besproken.

Zij wijst erop dat alleen strikt noodzakelijke cookies zijn vrijgesteld van toestemming en dat alle andere categorieën van cookies alleen mogen worden geplaatst en gelezen als de gebruiker er vooraf op een vrije, specifieke, geïnformeerde, ondubbelzinnige en actieve manier toestemming voor heeft gegeven.

Vanaf vandaag wordt de cookies checklist toegevoegd aan de toolbox van de GBA voor verwerkingsverantwoordelijken, waarin onder andere al sjablonen voor het register van de verwerkingsactiviteiten, de checklist voor de DPO en een overzicht van de rechten van betrokkenen per rechtsgrondslag, terug te vinden zijn.

Naast dit praktische hulpmiddel verwijst de GBA verwerkingsverantwoordelijken die meer informatie over cookies willen naar:

Interessante links