04 jul
2024

Volzet - Schrijf je in voor het evenement “5 jaar Geschillenkamer”

De GBA organiseert op 2 september 2024 een evenement ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan van de Geschillenkamer.

Als orgaan van de GBA draagt de Geschillenkamer een grote verantwoordelijkheid voor het toezicht op de naleving van de AVG. Zij heeft tot taak tussenbeide te komen om de regels te doen naleven in zaken die bij haar aanhangig worden gemaakt op basis van een klacht of een inspectie uitgevoerd op eigen initiatief van de GBA. Daartoe beschikt de Geschillenkamer over de bevoegdheid om diverse corrigerende maatregelen en administratieve boetes op te leggen. Sinds de benoeming van haar voorzitter Hielke Hijmans, heeft de Geschillenkamer circa 700 beslissingen genomen.

Dit evenement heeft als doel de kennis over de Geschillenkamer en haar beslissingen te bevorderen. Het zal zich toeleggen op institutionele en procedurele vraagstukken zoals het rechterlijk toezicht en de Europese samenwerking, en de belangrijkste juridische ontwikkelingen in de beslissingen van de Geschillenkamer. Tenslotte zal het evenement een blik werpen op de toekomst van de Geschillenkamer, die in het voorjaar van 2025 overgaat van een collegiaal model met externe leden naar een model met een alleen-zetelende directeur die wordt bijgestaan door experten. Bovendien moet rekening worden gehouden met de evoluerende juridische context, en met nieuwe wetgeving zoals de “DMA”, de “DSA” en de “AI Act”.

De GBA verwelkomt tijdens het evenement gerenommeerde sprekers, waaronder Hielke Hijmans (Voorzitter van de Geschillenkamer), Anne-Marie Witters (dienstdoende voorzitter Marktenhof) en Caroline Verbruggen (lid Marktenhof), Yves Poullet (Emeritus Hoogleraar UNamur en Extern Lid van de Geschillenkamer), Brendan Van Alsenoy (Plaatsvervangend afdelingshoofd “Policy and Consultation” bij de EDPS), Peter Craddock (Partner bij Keller & Heckman) en Elke Cloots (Partner bij Demos Public Law en advocate van de GBA).

Het evenement zal in het Frans en Nederlands verlopen met simultaanvertaling.

Wilt u ons evenement bijwonen? Vul dan dit registratieformulier in. Uw inschrijving is gevalideerd als u een bevestigingsmail van de GBA hebt ontvangen. Opgelet, het aantal plaatsen is beperkt. De inschrijvingen blijven open tot en met 12/08 of totdat alle plaatsen bezet zijn.

Praktische informatie

Datum : 2 september 2024
Tijd : 12u00 – 17u00 (inclusief een lunch en gevolgd door een borrel)
Soort evenement : persoonlijke aanwezigheid
Doelpubliek : advocaten, wetenschappers, rechters, andere toezichthouders, ngo’s, DPO’s
Inschrijvingen : VOLZET

Programma

11:30 Opening
12:00 Lunch
12:45 Inleiding

Hielke Hijmans, Voorzitter van de Geschillenkamer

13:10 - 14:45

Eerste sessie

 • Anne-Marie Witters, dienstdoend Voorzitter Marktenhof, en Caroline Verbruggen, lid Marktenhof
  Rechterlijk Toezicht/Contrôle Judiciaire
 • Yves Poullet, Emeritus Hoogleraar UNamur en Extern Lid van de Geschillenkamer
  L'apport de la Chambre Contentieuse sur l'équilibre: liberté d'expression versus vie privée
 • Brendan Van Alsenoy, Deputy Head of Unit “Policy and Consultation”  bij de EDPS
  Europese samenwerking: van wederzijdse bijstand tot geschillenbeslechting
14:45 - 15:15 Koffiepauze
15:15 - 16:05

Tweede sessie

 • Peter Craddock, Partner bij Keller & Heckman
  L’acquis de la Chambre Contentieuse
 • Elke Cloots, Partner bij Demos Public Law en advocate van de GBA, ook docent Mediarecht aan de Universiteit Antwerpen
  De Geschillenkamer en de Grondwet
16:05 - 17:00 Paneldiscussie
17:00 Borrel - Networking

Interessante links