Doorgifte buiten de EU met passende bescherming

Iedere verantwoordelijke voor de verwerking die persoonsgegevens buiten de Europese Unie wenst over te zenden, moet er zich eerst van vergewissen dat het land van bestemming een passend beschermingsniveau biedt. Indien het beschermingsniveau van het land van bestemming als passend beschouwd kan worden, kan de overzending gebeuren alsof het ging om een overzending binnen de Europese Unie.


Niettemin moeten altijd de algemene beginselen van de AVG (onder meer rechtmatigheid, verenigbaarheid van de mededeling van de gegevens aan een derde met de oorspronkelijke verwerking, kennisgeving aan de betrokkenen) gerespecteerd worden.

De beoordeling van het passend karakter van het beschermingsniveau van landen buiten de Europese Unie gebeurt onder meer op basis van de algemene en sectorale wetgeving van het betrokken land en van de beroepsregels.

Welke landen bieden een passende beschermingsniveau?

 • Andorra;
 • Argentinië;
 • Canada (voor verwerkingen onderworpen aan de Canadese "Personal Information Protection and Electronic Documentation Act");
 • de Faeröereilanden;
 • Guernesey;
 • Israël;
 • het eiland Man;
 • Jersey;
 • Nieuw-Zeeland;
 • Uruguay;
 • Japan;
 • Verenigd Koninkrijk;
 • Zuid-Korea;
 • De Verenigde Staten (alleen voor overdrachten aan de organisaties op de Data Privacy Framework lijst ). 

De geactualiseerde lijst van de bestemmingen met een passend beschermingsniveau kan u raadplegen op de website van de Europese Commissie.