Stage

De Gegevensbeschermingsautoriteit is op zoek naar Nederlandstalige en Franstalige stagiair(e)s die drie tot zes maanden kunnen bijdragen aan de activiteiten van de directies van de Autoriteit.


 • Academische bachelor, bij voorkeur in het recht. Master strekt tot aanbeveling.
 • Capaciteit te werken in het Frans of in het Nederlands. Kennis van de andere landstaal en het Engels strekt tot aanbeveling.
 • Aantoonbare belangstelling voor de gegevensbescherming en een enthousiaste werkhouding.

Bijdragen aan de activiteiten van de Gegevensbeschermingsautoriteit inzake het toezicht op de naleving van de bescherming van persoonsgegevens, in het kader van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de wetten houdende bepalingen met betrekking tot de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens.

Zo zou een stagiair(e) bij de Geschillenkamer zowel kunnen bijdragen aan dossiers als aan niet-dossier-gebonden vraagstukken, waaronder mogelijks:

 • Seponeringsbeslissingen;
 • Dossiers gerelateerd aan cookies;
 • Dossiers gerelateerd aan maatregelen COVID-19;
 • Overige grote dossiers;
 • Grensoverschrijdende zaken, waar de GBA als leidende toezichthouder of als betrokken toezichthouder optreedt.
 • Procedurele kwesties en procedures bij het Marktenhof.

De taken kunnen in onderling akkoord worden gewijzigd.

Kandidaten sturen hun kandidatuur via e-mail naar hr@apd-gba.be, met in bijlage:

 • een cv;
 • een motivatiebrief waarin de interesse voor een welbepaalde directie concreet wordt toegelicht;
 • de gewenste periode.

Een korte beschrijving van de verschillende taken en activiteiten van elke directie van de Gegevensbeschermingsautoriteit vind je op deze website.