eID

Zodra u een persoon vraagt om zijn of haar identiteitskaart voor te leggen, deze elektronisch te lezen of u eist van hen dat hij zich authenticeren op uw website met behulp van hun identiteitskaart, is de  AVG van toepassing als u hun gegevens op een geautomatiseerde manier verwerkt of als u hun gegevens in een van uw bestanden invoert.


Naast de AVG is er nog andere specifieke wetgeving van toepassing op deze situaties:  Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.  Deze wetten vallen onder de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken. Het is de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken die de elektronische identiteitskaart en de elektronische verblijfsvergunningen voor buitenlanders aanmaakt en uitreikt.