Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB)

Het Europees Comité voor gegevensbescherming is een onafhankelijk Europees orgaan dat de samenwerking tussen de nationale privacytoezichthouders bevordert en waakt over de uniforme toepassing van de AVG binnen de EU.


Het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board - EDPB) is een onafhankelijk Europees orgaan. Het comité draagt bij aan de eenvormige toepassing van de AVG in de hele Europese Unie (EU). Ook bevordert het Comité de samenwerking tussen de privacytoezichthouders in de EU. 

Het comité is samengesteld uit de nationale toezichthouders, waaronder de GBA, en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS). Het Comité heeft haar vestiging in Brussel.

Om te waken over de eenvormige toepassing van de AVG kan het comité verschillende soorten acties  ondernemen, zoals:

  • algemene richtsnoeren of adviezen aannemen om de toepassing van de AVG te verduidelijken;
  • de samenwerking tussen nationale toezichthouders bevorderen door informatie uit te wisselen;
  • advies geven over bepaalde ontwerpbeslissingen van nationale toezichthouders;
  • geschillen beslechten met een bindende beslissing wanneer nationale toezichthouders onderling geen overeenstemming kunnen bereiken of een nationale toezichthouder het advies van het Comité niet volgt

Interessante links