Nieuws

31 mei
2024

Een nieuw hoofdstuk voor de GBA – Wetswijziging en nieuw RIO

Vanaf 1 juni wordt de gewijzigde organieke wet van de GBA van kracht. Aansluitend op deze wijziging vaardigt de GBA ook een nieuw reglement van interne orde (RIO) uit (link). Beide instrumenten brengen veranderingen op het vlak van de interne organisatie, de samenstelling en de werking van de GBA met zich mee.


22 mei
2024

De GBA werft rechtskundige adviseurs aan op statutaire basis en vormt 2 wervingsreserves (1 Franstalige en 1 Nederlandstalige)

Aanwerving van Nederlandstalig en Franstalig rechtskundig adviseurs op statutaire basis en vorming van 2 wervingsreserves  – referentie : 2024 A1/2/F (Franstalige reserve) en 2024 A1/2/N (Nederlandstalige reserve). De kandidaturen moeten ten laatste 24 juni worden ingediend.

De inschrijving gebeurt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, uitsluitend per e-mail met vermelding van het referentienummer van het examen (2024 A1/2/F of 2024 A1/2/N) naar het volgende e-mailadres : HR@apd-gba.be. U krijgt een ontvangstmelding toegezonden.


17 apr
2024

EDUbox Data en Privacy: de balans tussen delen en beschermen

Vandaag lanceert de VRT een nieuwe 'EDUbox' rond het thema data en privacy, in samenwerking met een aantal centrale spelers in het veld, waaronder de Gegevensbeschermingsautoriteit via haar project “Ik beslis”. De EDUbox Data en Privacy is een interactief lespakket dat leerlingen van het secundair onderwijs informeert en sensibiliseert over de mogelijke risico’s van data-exposure.


20 maa
2024

Verkiezingsreclame: de GBA herinnert aan de regels in de aanloop naar de verkiezingen

In de aanloop naar de verkiezingen wil de GBA herinneren aan enkele regels die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens voor verkiezingsdoeleinden. Vandaag publiceert zij een nieuwe nota over gegevensbescherming bij gepersonaliseerde verkiezingsboodschappen (per post of elektronisch) en werkt zij het gedeelte "Verkiezingen" van haar website bij.


07 maa
2024

De zaak IAB Europe: het HvJ-EU beantwoordt prejudiciële vragen

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak tussen de Gegevensbeschermingsautoriteit en IAB EUROPE.