3455 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 10 op 3455

Pagina's

De leden van het directiecomité

2022
Het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit is samengesteld uit vijf leden, die elk ook aan het hoofd staan van een van de vijf diensten van de GBA. In afwachting …

Document

Beslissing ten gronde nr. 134/2022 van 15 september 2022

2022
[originele versie] Klacht betreffende gegevensverwerking in het kader van een fiscaal onderzoek
Categorie : Publicaties

Document

Tussenarrest van 7 september 2022 van het Marktenhof (AR/292)

2022
Hof van Beroep - Arrest van 7 september 2022 (2022/AR/292)
Categorie : Publicaties

Document

Advies uit eigen beweging op het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit

2022
Advies van 13 september 2022 uit eigen beweging op het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de GBA.
Categorie : Publicaties

Document

Waarschuwing en berisping nr. 133/2022 van 14 september 2022

2022
[originele versie] Gebruik van gegevens voor commerciële communicatie door bankinstelling
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 210/2022 van 9 september 2022

2022
Adviesaanvraag over bepaalde artikelen van het wetsontwerp houdende diverse wijzigingen in-zake verkiezingen (II)(CO-A-2022-199)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 207/2022 van 9 september 2022

2022
Ontwerp van Ministerieel besluit houdende aanpassing van het ministerieel besluit van 17 maart 2022 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot uitvoering van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 206/2022 van 9 september 2022

2022
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 tot bepaling van de werkingsregels en het Procedurereglement van de Kamers van eerste aanleg …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 205/2022 van 9 september 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde gegevens in verband met patiënten die gehospitaliseerd zijn wegens COVID-19 …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 204/2022 van 9 september 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van ordonnantie betreffende de toegankelijkheid van de interactieve zelfbedieningsterminals van het stedelijke en gewestelijk vervoer
Categorie : Publicaties