151 resultaten gevonden

Resultaten van 51 tot 75 op 151

Document

Beslissing ten gronde nr. 41/2022 van 18 maart 2022

2022
[originele versie] Oneigenlijk gebruik van e-mailadressen
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 39/2022 van 17 maart 2022

2022
[vertaling] Klacht tegen een handelsvennootschap betreffende een verzoek tot wissing van gegevens en een verzoek tot inzage van deze gegevens
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 38/2022 van 17 maart 2022

2022
[vertaling] Klacht wegens weigering van het verwijderen van hyperlinks
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 34/2022 van 10 maart 2022

2022
[vertaling] Verzending door ex-werkgever van een e-mail met persoonsgegevens
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 31/2022 van 4 maart 2022

2022
[originele versie] Identificatie van nummerplaat naar aanleiding van parkeerbon gevolgd door aanslagbiljet inzake belasting op het parkeren
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 30/2022 van 4 maart 2022

2022
[originele versie] Klacht jegens FOD Financiën ten gevolge van de verwerking van onjuiste persoonsgegevens en de ongeoorloofde mededeling van persoonsgegevens aan derden
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 21/2022 van 2 februari 2022

2022
[Originele versie] Klacht inzake Transparency & Consent Framework
Categorie : Publicaties

Document

Decision on the merits n° 21/2022 of 2 February 2022

2022
[Translation] Complaint relating to Transparency & Consent Framework
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 13/2022 van 27 januari 2022

2022
[vertaling] Onlinepublicatie van ruwe gegevens (tweets) en analyse van deze gegevens
Categorie : Publicaties

Document

Decision on the merits n° 11/2022 of 21 January 2022

2022
[translation] Cross border complaint relating to cookies
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 11/2021/2022 van 21 januari 2022

2022
[vertaling] Grensoverschrijdende klacht over cookies
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 01/2022 van 3 januari 2022

2022
[originele versie] Klacht tegen een private arbeidsbemiddelaar wegens de onrechtmatige verdere verwerking van persoonsgegevens na een verzoek tot gegevenswissing.
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing in beroep nr. 143/2021 van 22 december 2021

2021
[originele versie] Beroep tegen voorlopige maatregel – Ziekenhuisnetwerk t. Inspectiedienst
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 141/2021 van 16 december 2021

2021
[originele versie] De uitoefening van de rechten van de betrokkene met betrekking tot de informatiesystemen van een Bank
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 140/2021 van 15 december 2021

2021
[vertaling] gebruik van een professioneel e-mailadres door een platform voor verzoekschriften - beginsel van rechtmatigheid en transparantie - uitoefening van rechten
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 139/2021 van 10 december 2021

2021
"[vertaling] Klacht ten gevolge van de weigering om een positief gevolg te geven aan de uitoefening van een recht op gegevenswissing met betrekking tot persartikels die in …
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 138/2021 van 8 december 2021

2021
[originele versie] klacht wegens onrechtmatige verwerking persoonsgegevens en niet voldoen aan verzoek gegevenswissing
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 137/2021 van 8 december 2021

2021
[originele versie] Klacht wegens het nalaten gevolg te geven aan een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens ten gevolge van de uitoefening van een recht van bezwaar jegens …
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 133/2021 van 2 december 2021

2021
[originele versie] Toegang tot en gebruik van professioneel e-mailadres op naam na beëindiging van tewerkstelling
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 129/2021 van 26 november 2021

2021
[vertaling] klacht voor de raadpleging van het Rijksregister door een ambtenaar van de gemeente
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 125/2021 van 10 november 2021

2021
[originele versie] doorgifte persoonsgegevens van lid sportclub aan een derde
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 124/2021 van 10 november 2021

2021
[originele versie] Delen van persoonsgegevens betreffende huurders van een sociale woning in het kader van een vermogensonderzoek
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 117/2021 van 22 oktober 2021

2021
[originele versie] klacht wegens onbeveiligde verbinding website ziekenhuis
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 103/2021 van 14 september 2021

2021
[vertaling] Klacht over een verzoek om schrapping van zoekresultaten - seponering om technische redenen
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 85/2021 van 29 juli 2021

2021
[vertaling] Beslissing tot seponering omdat verweerder niet als verwerkingsverantwoordelijke kon woren gekwalificeerd - eerbiediging van het finaliteitsbeginse bij het verzenden …
Categorie : Publicaties