Nieuws

31 aug
2020

De GBA publiceert een rapport over de kennis en het begrip van KMO's inzake de AVG.

Onze academische partner de Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft in het kader van het project BOOST een rapport opgesteld over de resultaten van de antwoorden ontvangen van KMO’s aan de vragenlijst die onlangs werd gelanceerd.


14 jul
2020

600.000 euro boete: de GBA beboet Google Belgium voor het niet naleven van het recht om vergeten te worden

De GBA heeft Google Belgium een boete van 600.000 euro opgelegd voor het niet naleven van het recht van een burger om vergeten te worden, nadat Google zijn verzoek had afgewezen om verouderde artikelen die zijn reputatie schaden uit de zoekresultaten te verwijderen. Tot op vandaag is dit de hoogste boete die de GBA ooit heeft opgelegd.


17 jun
2020

De GBA neemt contact op met Brussels Airport over temperatuur-controles

De GBA maakt zich zorgen naar aanleiding van de berichtgeving over temperatuurcontroles op Brussels Airport. Voor de GBA bestaat er momenteel geen wettelijke basis om met geavanceerde digitale technologieën de temperatuur te meten van personen die het luchthavengebouw willen betreden. Ze nam contact op met de luchthaven om dit systeem en de juridische onderbouwing ervan beter te begrijpen.


11 jun
2020

De GBA is ingenomen met de "AVG toolbox" van de Belgische Kamer der Verhuizers

De Belgische Kamer der Verhuizers (BKV) legde aan de Gegevensbeschermingsautoriteit een toolbox voor die de sector moet helpen hun verplichtingen na te komen die hen krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn opgelegd.


19 mei
2020

De GBA legt aan een sociaal netwerk een boete op van 50.000 euro

De GBA heeft zojuist een boete van 50.000 euro opgelegd aan een internationaal sociaal netwerk. Deze sanctie is opgelegd in overleg met 23 gegevensbeschermingsautoriteiten uit verschillende Europese landen. De boete heeft betrekking op het verzamelen en gebruiken zonder geldige rechtsgrond van persoonsgegevens in het kader van een functie "contacten uitnodigen". Voor de GBA is deze beslissing een signaal voor andere sociale netwerksites en applicaties die zouden gebruikmaken van gelijkaardige methodes : organisaties kunnen geen persoonsgegevens verwerken zonder een geldige rechtsgrond.