09 nov
2021

De GBA geeft haar goedkeuring aan de bindende ondernemingsregels van "Otis" en "Carrier"

Alle doorgiftes van persoonsgegevens die worden verricht buiten de Europese Unie moeten de betrokkenen een passend beschermingsniveau garanderen (art. 44 AVG). Dit passend beschermingsniveau kan worden gegarandeerd met verschillende mechanismen waaronder de bindende ondernemingsregels (BCR) (art. 47 AVG). De BCR stellen entiteiten in staat om binnen eenzelfde ondernemingsgroep gegevens uit te wisselen buiten de Europese Unie, zonder dat het beschermingsniveau voor de personen, als gewaarborgd door de AVG, in het gedrang komt.

De GBA moedigt kleine, middelgrote en grote ondernemingen die dat wensen aan om bindende ondernemingsregels voor hun doorgiftes in te voeren, en staat aan hun zijde om de ontwikkeling van dit doorgifte-instrument te vergemakkelijken. Het is binnen dit kader dat zij de BCR komt goed te keuren van de ondernemingen Otis en Carrier.

Lees de beslissing 09/2021 tot goedkeuring van de bindende ondernemingsregels van Otis door het Algemeen Secretariaat: beslissing 09/2021.

Lees de beslissing 10/2021 tot goedkeuring van de bindende ondernemingsregels van Carrier door het Algemeen Secretariaat: beslissing 10/2021

Leer meer over de bindende ondernemingsregels en de te volgen procedure: dossier "Internationaal gegevensverkeer - doorgifte buiten de EU zonder passende bescherming"