20 nov
2023

Nog meer duidelijkheid over cookies en andere traceermiddelen

De GBA en het EDPB ( Europees Comité voor gegevensbescherming) scheppen meer duidelijkheid over cookies en andere traceermiddelen, omdat ze willen bijdragen aan een betere bescherming van de internetgebruiker en de verwerkingsverantwoordelijken meer rechtszekerheid wil bieden. Het EDPB publiceerde richtsnoeren over het toepassingsgebied van artikel 5 (3) van de e-privacyrichtlijn. Hiermee zullen de verantwoordelijken beter begrijpen welke technieken voor het traceren van internetgebruikers onder deze richtlijn vallen. Daarnaast werkt de GBA vandaag ook haar thematische dossier over cookies bij.

Om de activiteit van een internetgebruiker te volgen met cookies of andere soorten traceermiddelen, moet een website of applicatie, behalve in gevallen van strikte noodzaak(*), toestemming vragen aan de gebruiker. Maar wat wordt nu precies bedoeld met "andere traceermiddelen" ?

Als de regels van de ePrivacy-richtlijn al goed worden toegepast voor traceertechnologieën zoals cookies, blijven er over de toepassing van de richtlijn op nieuwe traceerinstrumenten nog twijfels bestaan en deze twijfels moeten worden weggewerkt . Dit is wat het EDPB doet in zijn nieuwe richtsnoeren, waarin het artikel 5(3) van de ePrivacy analyseert en concrete voorbeelden aanhaalt van opkomende technologieën zoals de zogenaamde " unique identifiers , " local processing " en " Pixels ".

De EDPB-richtlijnen staan gedurende 6 weken open voor openbare raadpleging.

Hoewel het EDPB met deze uitleg van het toepassingsgebied van artikel 5(3) van de e-privacyrichtlijn meer rechtszekerheid biedt aan de verwerkingsverantwoordelijken, blijft de GBA zelf ook werken aan verdere verduidelijking van de regels voor traceertechnologieën, omdat cookies voor de GBA een prioriteit zijn in 2023. Na de recente publicatie van de "Cookie checklist" heeft de GBA nu haar thematisch dossier over cookies bijgewerkt, waarin u meer gedetailleerde uitleg vindt over de regels en goede praktijken die in deze Checklist zijn opgenomen.

Raadpleeg het dossier over cookies onder het luik "burger" of "professioneel".

(*) Lees in ons " dossier cookies " de uitleg over een strikt noodzakelijke cookie die is vrijgesteld van toestemming .

Interessante links