Persberichten

03 feb
2021

De coronamaatregelen in het vizier van de GBA

De GBA stuurde dinsdag een brief naar alle Belgische regeringen en parlementen waarin ze vraagt erop toe te zien dat de maatregelen die worden genomen in de strijd tegen het coronavirus, de fundamentele gegevensbeschermingsbeginselen eerbiedigen. De brief herinnert er tevens aan dat het Kenniscentrum van de GBA vooraf om advies moet worden gevraagd over regelgevingen die gegevensverwerkingen omkaderen die met deze maatregelen in verband staan. De GBA kan in beroep gaan als de maatregelen die zonder voorafgaand advies zijn genomen, niet snel worden aangepast.


13 jan
2021

Facebook-zaak: de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zijn conclusies gepresenteerd

De advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) heeft op 13/01 zijn conclusies gepresenteerd in het kader van de zaak die de Gegevensbeschermingsautoriteit aanspant tegen Facebook. Volgens zijn conclusies, die het door de GBA verdedigde principe bevestigen, legt het in de AVG voorziene één-loketmechanisme de gegevensbeschermingsautoriteiten niets in de weg om zaken bij een nationale rechtbank aanhangig te maken voor zover dit gebeurt binnen een specifiek kader, voorzien in de AVG. Het HvJ-EU moet nu een beslissing nemen in deze zaak.  De datum van de uitspraak is nog niet gekend.


26 nov
2020

Burgers met klachten i.v.m. privacy beter geholpen dankzij samenwerkingsprotocol tussen de toezichthoudende autoriteiten

Een samenwerkingsprotocol tussen de vier Belgische Federale Toezichthoudende Autoriteiten over het gezamenlijk toezicht op de verwerking van persoonsgegevens (GBA, COC, Vast Comité I, Vast Comité P) zal vanaf heden de onderlinge informatiedeling versoepelen en de samenwerking bevorderen. Burgers zullen op die manier beter geholpen worden bij vragen of klachten in verband met gegevensbescherming.


25 nov
2020

De GBA legt een boete op voor de onrechtmatige verwerking van camerabeelden

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) legt aan een koppel een boete op van 1500 euro voor het filmen van de openbare weg en een privé-eigendom met bewakingcamera's. Deze straf is ook gericht op het onrechtmatig delen van die bewakingscamerabeelden met een derde partij. Videobewaking is momenteel een wijdverbreide praktijk in België, het is dus belangrijk voor de GBA dat de burgers vertrouwd zijn met de geldende regels.


30 sep
2020

De Autoriteit publiceert haar jaarverslag 2019

Het jaar 2019 is het jaar dat de voormalige Privacycommissie werd omgevormd tot een echte Autoriteit. Een jaar waarin het Directiecomité werd aangesteld en waarin een solide Strategisch plan 2020-2025 tot stand kwam waarmee de GBA voor de komende jaren een duidelijke koers en prioriteiten kon uitstippelen. Meer concreet was 2019 ook het jaar van de eerste AVG-boetes in België en de implementatie van nieuwe procedures die voor de GBA de weg vrijmaakten voor haar acties in 2020.