Persberichten

20 mei
2021

De Gegevensbeschermingsautoriteit keurt zijn eerste Europese gedragscode goed

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft vandaag de eerste transnationale gedragscode goedgekeurd sinds de AVG binnen de Europese Unie van toepassing is. De "EU Cloud CoC" bundelt de goede praktijken inzake gegevensbescherming voor cloud service providers om zo bij te dragen tot een betere bescherming van persoonsgegevens die verwerkt worden in de cloud.


19 feb
2021

Druktemeting aan de Belgische kust: de eerste beslissing van de GBA over covid-19 maatregelen

Tijdens de zomer van 2020 opende de GBA een dossier over een netwerk van slimme camera's aan de Belgische kust om de drukte te meten, geïnstalleerd door het autonoom provinciebedrijf "Westtoer". De Geschillenkamer van de GBA doet hier vandaag uitspraak over. Daarin legt zij Westtoer niet alleen een berisping op maar gelast zij Westtoer eveneens tot het nemen van een aantal corrigerende maatregelen. Over de technische en organisatorische maatregelen van de druktemeting zelf, wordt in de beslissing vastgesteld dat camera's die het aantal passanten tellen in het kader van de bestrijding van Covid-19 geïnstalleerd mogen worden, maar onder zeer strikte voorwaarden en mits er een strikt minimum aan persoonsgegevens wordt verwerkt.


03 feb
2021

De coronamaatregelen in het vizier van de GBA

De GBA stuurde dinsdag een brief naar alle Belgische regeringen en parlementen waarin ze vraagt erop toe te zien dat de maatregelen die worden genomen in de strijd tegen het coronavirus, de fundamentele gegevensbeschermingsbeginselen eerbiedigen. De brief herinnert er tevens aan dat het Kenniscentrum van de GBA vooraf om advies moet worden gevraagd over regelgevingen die gegevensverwerkingen omkaderen die met deze maatregelen in verband staan. De GBA kan in beroep gaan als de maatregelen die zonder voorafgaand advies zijn genomen, niet snel worden aangepast.


28 jan
2021

De GBA stelt paal en perk aan handel in persoonsgegevens bij de welbekende “roze doos”

De GBA heeft zopas een boete van 50.000 euro opgelegd aan de onderneming Family Service, die de "roze dozen" verdeelt en dit wegens verschillende inbreuken op de AVG, waaronder een gebrek aan transparantie ten aanzien van haar klanten over haar handel in persoonsgegevens. Het bedrijf heeft zonder geldige toestemming gegevens van meer dan 1 miljoen klanten en hun kinderen gedeeld met zakenpartners.
 


13 jan
2021

Facebook-zaak: de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zijn conclusies gepresenteerd

De advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) heeft op 13/01 zijn conclusies gepresenteerd in het kader van de zaak die de Gegevensbeschermingsautoriteit aanspant tegen Facebook. Volgens zijn conclusies, die het door de GBA verdedigde principe bevestigen, legt het in de AVG voorziene één-loketmechanisme de gegevensbeschermingsautoriteiten niets in de weg om zaken bij een nationale rechtbank aanhangig te maken voor zover dit gebeurt binnen een specifiek kader, voorzien in de AVG. Het HvJ-EU moet nu een beslissing nemen in deze zaak.  De datum van de uitspraak is nog niet gekend.