Persberichten

08 maa
2022

Het nieuwe GBA-wetsontwerp brengt de onafhankelijkheid en de werking van de Autoriteit in gevaar

De GBA is bezorgd over de ontwikkelingen die haar onafhankelijkheid in gevaar kunnen brengen. Het gaat onder meer over: het voorontwerp van wet tot wijziging van de huidige GBA-wet, en het gebrek aan middelen die daarvoor worden uitgetrokken. Zij uit haar bezorgdheid in een advies dat vandaag is gepubliceerd en ook is gestuurd naar het Rekenhof, de Raad van State, de Europese Commissie en haar Europese tegenhangers verenigd in het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB). De GBA is uiteraard bereid een constructieve bijdrage te leveren aan de aanpassing van het voorontwerp van wet. 


15 feb
2022

De GBA neemt deel aan de eerste Europese jaarlijkse gecoördineerde actie over het gebruik van de cloud door de overheid

Vandaag begint de eerste gecoördineerde handhavingsactie van het Europees Comité voor gegevensbescherming (een onafhankelijk Europees orgaan dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU). De komende maanden zullen 22 nationale toezichthoudende autoriteiten in de hele EER (met inbegrip van de EDPS) onderzoeken starten naar het gebruik van cloudgebaseerde overheidsdiensten. De GBA neemt deel aan dit project.


02 feb
2022

De GBA herstelt de orde in de online advertentie-industrie: IAB Europe wordt verantwoordelijk gehouden voor een mechanisme dat in strijd is met de AVG

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft geoordeeld dat het Transparency and Consent Framework (TCF), dat door IAB Europe is ontwikkeld, niet voldoet aan een aantal bepalingen van de AVG. Het TCF is een wijdverspreid mechanisme dat het beheer van gebruikersvoorkeuren voor online gepersonaliseerde advertenties vergemakkelijkt, en dat een sleutelrol speelt bij het zogenaamde Real Time Bidding (RTB). De GBA heeft IAB Europe een boete van 250.000 euro opgelegd en geeft het bedrijf twee maanden de tijd om een actieplan voor te leggen om zijn activiteiten in overeenstemming te brengen. 


27 jan
2022

Sanctie voor massale verwerking van Twitter-gegevens in verband met de affaire Benalla voor politieke profilering

De GBA heeft vandaag een boete opgelegd aan een ngo die strijd voert tegen desinformatie (2.700 EUR) en aan een van haar onderzoekers (1.200 EUR) wegens inbreuken op de AVG die zijn gepleegd in het kader van een onderzoek naar de politieke oorsprong van tweets in verband met de "affaire Benalla". De sancties hebben niet alleen betrekking op de politieke profilering van de auteurs van de geanalyseerde tweets, maar ook op de publicatie van verschillende bestanden die de ruwe, soms gevoelige gegevens van het onderzoek bevatten.


22 dec
2021

De GBA schort de maatregel op waarbij de vaccinatiestatus wordt gecontroleerd bij een aanwerving in een ziekenhuisnetwerk

De GBA bevestigt vandaag een voorlopige maatregel tijdelijk op te schorten die erin bestaat de vaccinatiestatus van sollicitanten te verifiëren met het oog op hun aanwerving in een ziekenhuisnetwerk. De zorgorganisatie had beroep aangetekend tegen deze voorlopige schorsing, die was bevolen door de Inspectiedienst van de GBA. Na onderzoek van het beroep bevestigt vandaag de Geschillenkamer van de GBA de tijdelijke schorsing.