Persberichten

02 feb
2022

De GBA herstelt de orde in de online advertentie-industrie: IAB Europe wordt verantwoordelijk gehouden voor een mechanisme dat in strijd is met de AVG

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft geoordeeld dat het Transparency and Consent Framework (TCF), dat door IAB Europe is ontwikkeld, niet voldoet aan een aantal bepalingen van de AVG. Het TCF is een wijdverspreid mechanisme dat het beheer van gebruikersvoorkeuren voor online gepersonaliseerde advertenties vergemakkelijkt, en dat een sleutelrol speelt bij het zogenaamde Real Time Bidding (RTB). De GBA heeft IAB Europe een boete van 250.000 euro opgelegd en geeft het bedrijf twee maanden de tijd om een actieplan voor te leggen om zijn activiteiten in overeenstemming te brengen. 


27 jan
2022

Sanctie voor massale verwerking van Twitter-gegevens in verband met de affaire Benalla voor politieke profilering

De GBA heeft vandaag een boete opgelegd aan een ngo die strijd voert tegen desinformatie (2.700 EUR) en aan een van haar onderzoekers (1.200 EUR) wegens inbreuken op de AVG die zijn gepleegd in het kader van een onderzoek naar de politieke oorsprong van tweets in verband met de "affaire Benalla". De sancties hebben niet alleen betrekking op de politieke profilering van de auteurs van de geanalyseerde tweets, maar ook op de publicatie van verschillende bestanden die de ruwe, soms gevoelige gegevens van het onderzoek bevatten.


22 dec
2021

De GBA schort de maatregel op waarbij de vaccinatiestatus wordt gecontroleerd bij een aanwerving in een ziekenhuisnetwerk

De GBA bevestigt vandaag een voorlopige maatregel tijdelijk op te schorten die erin bestaat de vaccinatiestatus van sollicitanten te verifiëren met het oog op hun aanwerving in een ziekenhuisnetwerk. De zorgorganisatie had beroep aangetekend tegen deze voorlopige schorsing, die was bevolen door de Inspectiedienst van de GBA. Na onderzoek van het beroep bevestigt vandaag de Geschillenkamer van de GBA de tijdelijke schorsing.


16 dec
2021

De GBA verduidelijkt de regels in verband met het frequent verzenden van e-mails door platforms die petities lanceren

De Gegevensbeschermingsautoriteit berispt het online petitieplatform Change.org door het te gelasten de toegang tot zijn privacybeleid, de contactgegevens en de manier waarop de ontvangers van de petitie hun rechten kunnen uitoefenen, te vergemakkelijken vanaf de eerste e-mail die naar hen wordt gestuurd. Het uitoefenen van het recht van bezwaar is in deze context essentieel om bezwaar te kunnen maken tegen de gemakkelijke en frequente verzending van ongewenste e-mails.


25 nov
2021

De GBA stuurt haar ontwerpbesluit in de zaak IAB Europe naar Europese tegenhangers

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft de laatste hand gelegd aan haar ontwerpbesluit in de zaak tegen IAB Europe. Haar Europese collega's zijn hiervan in kennis gesteld en hebben nu 4 weken de tijd om de GBA eventueel feedback over het ontwerp te geven.