Persberichten

26 maa
2019

De Autoriteit verdedigt haar argumentatie voor het Hof van Beroep te Brussel in de Facebook-zaak

Op 27 en 28 maart 2019 vinden voor het Hof van Beroep de pleidooien in de Facebook-zaak plaats. Facebook heeft immers beroep aangetekend tegen het vonnis van 16 februari 2018 van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. De Autoriteit zal bepleiten dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn, en dat Facebook bevolen moet worden om de Belgische en Europese privacyregels te respecteren wanneer zij persoonsgegevens verwerkt door middel van haar cookies, social plug-ins en pixels.


21 dec
2018

Conclusies van de advocaat-generaal betreffende het gebruik van plug-ins door webmanagers

Advocaat-generaal Bobek deelde op 19 december 2018 zijn conclusies mee in de zaak C-40/17 Fashion ID GmbH & Co. KG/Verbraucherzentrale NRW eV.


23 nov
2018

Zes maanden AVG: een balans

Op 25 mei trad de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) in werking. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) kreeg een nieuwe structuur en zag het aantal adviesvragen, informatievragen en klachten buitengewoon toenemen. Bedrijven en organisaties stuurden hun beleid inzake gegevensbescherming bij en de nieuwbakken¬ functionarissen voor gegevensbescherming melden zich massaal aan bij de toezichthouder. Toch blijft de nood aan advies en begeleiding hoog: de GBA publiceert daarom een reeks informatieve filmpjes en maakt ook haar website en jongerenplatform “ik beslis” AVG-conform.


22 nov
2018

Smartspeelgoed kopen: ja maar met kennis van zaken !

De feesten komen snel naderbij en dus is de koopjesperiode volop aan de gang! Hebben uw kinderen al hun verlanglijstje afgegeven? Het is dus nu of nooit ! Auto's met afstandbediening, avonturenverhalen, slijm in alle kleuren, ... je krijgt er zowaar hoofdpijn van. En alsof dat nog niet genoeg is, sta je plots oog in oog met het laatste high-tech speelgoed, of beter gezegd «smartspeelgoed». Uw kinderen zijn dol op dit speelgoed dat met het internet verbonden is, maar weet u echt hoe ze werken, hoe uw persoonsgegevens en die van uw kinderen worden verwerkt, hoe u ze moet gebruiken en hoe u ze kunt beveiligen? U leest enkele "intelligente" tips op onze website www.ikbeslis.be.


29 okt
2018

GBA adviseert opnieuw ongunstig over de registratie van de vingerafdrukken op de elektronische identiteitskaart

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) formuleert een advies uit eigen beweging naar aanleiding van de hoorzitting in het parlement over een wetsontwerp dat diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters regelt. Zij bevestigt hierin haar ongunstig advies voor de registratie van vingerafdrukken van de volledige bevolking op de elektronische identiteitskaart. De GBA vraagt de intrekking van deze maatregel zodat eerst een gegevensbeschermingseffectbeoordeling kan plaatsvinden. Bovendien moet worden aangetoond dat ons huidige model van identiteitskaart ontoereikbaar is in de strijd tegen vervalsing.