Persberichten

25 nov
2020

De GBA legt een boete op voor de onrechtmatige verwerking van camerabeelden

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) legt aan een koppel een boete op van 1500 euro voor het filmen van de openbare weg en een privé-eigendom met bewakingcamera's. Deze straf is ook gericht op het onrechtmatig delen van die bewakingscamerabeelden met een derde partij. Videobewaking is momenteel een wijdverbreide praktijk in België, het is dus belangrijk voor de GBA dat de burgers vertrouwd zijn met de geldende regels.


30 sep
2020

De Autoriteit publiceert haar jaarverslag 2019

Het jaar 2019 is het jaar dat de voormalige Privacycommissie werd omgevormd tot een echte Autoriteit. Een jaar waarin het Directiecomité werd aangesteld en waarin een solide Strategisch plan 2020-2025 tot stand kwam waarmee de GBA voor de komende jaren een duidelijke koers en prioriteiten kon uitstippelen. Meer concreet was 2019 ook het jaar van de eerste AVG-boetes in België en de implementatie van nieuwe procedures die voor de GBA de weg vrijmaakten voor haar acties in 2020.


14 jul
2020

600.000 euro boete: de GBA beboet Google Belgium voor het niet naleven van het recht om vergeten te worden*

*Deze beslissing werd geannuleerd door het arrest 2020/AR/1111 van het Marktenhof van 30 juni 2021.

De GBA heeft Google Belgium een boete van 600.000 euro opgelegd voor het niet naleven van het recht van een burger om vergeten te worden, nadat Google zijn verzoek had afgewezen om verouderde artikelen die zijn reputatie schaden uit de zoekresultaten te verwijderen. Tot op vandaag is dit de hoogste boete die de GBA ooit heeft opgelegd.


17 jun
2020

Temperatuurcontroles: de GBA neemt contact op met Brussels Airport

De GBA maakt zich zorgen naar aanleiding van de berichtgeving over temperatuurcontroles op Brussels Airport. Voor de GBA bestaat er momenteel geen wettelijke basis om met geavanceerde digitale technologieën de temperatuur te meten van personen die het luchthavengebouw willen betreden. Ze nam contact op met de luchthaven om dit systeem en de juridische onderbouwing ervan beter te begrijpen.


10 jun
2020

De GBA houdt het initiatief voor de installatie van slimme camera’s aan de Kust nauwlettend in het oog

De GBA vernam via de pers dat slimme camera's aan de Belgische kust worden geïnstalleerd om de opkomst te meten. De GBA zal contact opnemen met de betrokken partijen zodat ze een beter zicht krijgt op dit project en de mogelijke gevolgen voor de privacy.